សៀវភៅរបស់អ្នកស្រី Oprah ជាសៀវភៅដែលចាំបាច់ត្រូវអាន

Posted by Team GooShop on

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលលឺឈ្មោះ Oprah Winfrey? 

ក្រៅពីស្រ្តីដែលជោគជ័យដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងអ្នករៀបចំកម្មវិធីជំនួបជជែកគ្នាម្នាក់? ក្រៅពីបុគ្គលដែលពោរពេញដោយចក្ខុវិស័យ ឬអ្នកដឹកនាំ ឬសប្បុរសជនម្នាក់? ទាំងអស់នោះគឺជាការពិតនៃស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នេះមែន ប៉ុន្តែ Oprah ក៏ជាអ្នកនិពន្ធដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ផងដែរ។

សៀវភៅរបស់គាត់ដែលលក់ដាច់ជាងគេមានចំណងជើងថា «The Wisdom of Sundays»  និង «Path Made Clear» គឺពោរពេញដោយចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃ និងប្រាជ្ញាថ្មីៗលើការបំភ្លឺផ្លូវព្រលឹងវិញ្ញាណ និងការស្វែងរកអត្ថន័យនៃជីវិត។ ដូចនេះ ចំណងជើងសៀវភៅទាំងពីរក្បាលនេះ មានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក ទៅលើការព្យាបាលចិត្ត។

ទាញយកសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចនៅទីនេះ ៖

 1. The Wisdom of Sundays

 2. Path Made Clear


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS