មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ ការនិយាយជាសាធារណៈ សម្រាប់អ្នកធ្វើការ និងម្ចាស់អាជីវកម្ម

💥បេីកទទួលសម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មី💥
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ ការនិយាយជាសាធារណៈ សម្រាប់អ្នកធ្វើការ និងម្ចាស់អាជីវកម្ម

✅ ចាប់ផ្តេីម ថ្ងៃសៅរ៍ ទី18 ខែ ឧសភា 2024

👉🏻 Link ចុះឈ្មោះ (សូមចុច)

🌏 វគ្គសិក្សានេះនឹងធ្វើជាភាសាខ្មែរ
          
            • វេនថ្ងៃ : 2:00 pm - 5:00 pm

​​​  ​​          ​• រយៈពេល 3 សប្តាហ៏

💰 ថ្លៃវគ្គសិក្សា: 79$
      
💰 បង់មុនថ្ងៃទី 30មេសា: បញ្ចុះតម្លៃ10%

👨 ចំនួនអ្នកចូលរួម: 18 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្នាក់

☎️ 060 922 484
📍 ទីតាំង: Gootalks Academy ផ្លូវ 300 បឹងកេងកង 3

📲 Telegram

 

 

 

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS