អំណោយសៀវភៅសម្រាប់ទិវាសិទ្ធិនារី

Posted by Team GooShop on

នេះជាសារជូនទៅកាន់ស្ត្រីគ្រប់រូបក្នុងសាកលលោកនេះ...
អ្នកគឺជាស្ត្រីដ៏រឹងមាំ ស្រស់ស្អាត និងពូកែ! អ្នកតែងតែគិតពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន ទោះបីវាមិនបានហុចផលប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកវិញក៏ដោយ ពីព្រោះសុភមង្គលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក គឺជាសុភមង្គលរបស់អ្នកផងដែរ។  អ្នកដឹកនាំ អ្នកបម្រើ អ្នកស្រឡាញ់។ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ សម្រាប់ការលះបង់និងភាពកក់ក្តៅ ដែលអ្នកបានផ្តល់មកកាន់ពិភពលោក។ អ្នកពិតជាសាកសមនឹងការកោតសរសើរដ៏ធំធេង ពីមនុស្សទាំងអស់ដែលមានដង្ហើមលើផែនដីនេះ។
អបអរទិវាសិទ្ធិនារី!
ហ្គូសបសូមជូនអំណោយជាសៀវភៅអំពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រី ដើម្បីជាការអបអរទិវាសិទ្ធិនារីនេះ! 

 1. How to Stop Feeling Like Sh*t by Andrea Owen

 2. You are a Badass by Jen Sincero

 3. Women Who Think Too Much by Susan Nolen-Hoeksema

 4. Becoming by Michelle Obama

 5. Keep Moving by Maggie Smith

 6. Wintering by Katherine May

 7. I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki by Baek Sehee

 8. Yoke by Jessamyn Stanley


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS