សិក្ខាសាលា សិល្បៈនៃការនិយាយ សម្រាប់ម្ខាស់អាជីវកម្ម និងថ្នាក់ដឹកនាំ

សៀមរាប សៀមរាប សៀមរាប ✨
សិក្ខាសាលាលើកដំបូង នៃថ្នាក់មូលដ្ឋានជំនាញនិយាយជាសាធារណ: និងការធ្វើបទបង្ហាញមានហើយ គឺមាននៅខេត្តសៀមរាបអ្នកទាំងអស់គ្នា🤩

💥បេីកទទួលសម្រាប់សិក្ខាសាលាពិសេស💥

✅ កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

📍 ទីតាំង: ខេត្តសៀមរាប

*ចំនួនអ្នកចូលរួមមានកំណត់*

👉🏻 link ចុះឈ្មោះ (សូមចុច)

☎️ 060 922 484Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS